Monthly Archives: november 2018

Universitetsadjunkt och Afrikaresa

By | Okategoriserade | No Comments

Det här läsåret har jag en 50 procents anställning som universitetsadjunkt på MJ – institutionen för medier och journalistik – på Linneuniversitetet i Kalmar. I höst har jag undervisat i de grundläggande frågorna om lag och etik, om medielogik och i källkritik. Resten av terminen handlar om uppsatser – jag ska handleda, och föreläsa om vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

Men det är som sagt en halvtid. Jag gör även andra saker. Bland annat har jag varit i Zimbabwe och studerat den politiska utvecklingen efter Mugabe. Artikel kommer.