Jag har undervisat i journalistik på JMK i Stockholm och i skrivande på Gävle högskola. I båda utbildningarna ingår föreläsningar om källkritik, redigering och nyhetsvärdering. Jag föreläser även om nyhetsskrivande, opinionsjournalistik och reportage.