JAG TAR UPPDRAG SOM MODERATOR OCH FÖRELÄSARE. JAG FÖRELÄSER OM HÖGEREXTREMISM, POPULISM, NATIONALISM, MEDIA, “FAKE NEWS” ETC. JAG MODERERAR ÄVEN GÄRNA DISKUSSIONER OM ARBETSMARKNAD, INTEGRATION,  UTBILDNING, HBTQ-FRÅGOR, MÅNGFALD, IDENTITETSPOLITIK OCH LIKNANDE. KONTAKTA MIG FÖR UPPDRAG UNDER ALMEDALSVECKAN.

Jag, Nathalie Beser, Frida Stranne och Elinor Falkman är moderatorgruppen  MODERATORN

Jag har också undervisat i journalistik på JMK i Stockholm och i skrivande på Gävle högskola. I båda utbildningarna ingår föreläsningar om källkritik, redigering och nyhetsvärdering. Jag föreläser för studenter om nyhetsskrivande, opinionsjournalistik och reportage.