Uppsats om begreppet “Svenskfientlighet”

Varje år lägger Sverigedemokraterna en motion som heter “Intensifierat arbete mot Svenskfientlighet”. I år undertecknades den av Paula Bieler och David Lång. Tidigare har Mattias Karlsson och Erik Almqvist undertecknat den.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H2022606/

Under valrörelsen 2010 åkte Jimmie Åkesson landet runt och höll i princip samma tal. Men så bröt han plötsligt mönstret och utannonserade ett tal på torget i Västerås. Till talet bjöds alla partier i kommunen in vilket var något udda, motståndare brukar inte bjudas in till kampanjtal. Anledningen till varför han åkte till Västerås var en händelse där en kvinna trakasserats av några ungdomar. Detta menade Åkesson och andra nationalister var ett svenskfientligt dåd och han åkte därför dit för att enbart tala om “Svenskfientlighet”

Jag intresserade mig för detta begrepp som verkade så centralt för partiet och  2011 skrev jag därför en uppsats om det. Uppsatsen finns här i PDF och jag hoppas den ska kunna läsas om ni trycker på länken.

svenskfientlighet

 

PS.När jag studerade statsvetenskap på 80-talet blev det aldrig någon examen. Jag fick jobb och skrev inte klart min c-uppsats. 2011 läste jag en magisterutbildning , men för att kunna ta ut en magisterexamen behövde jag skriva en c-uppsats.

Leave a Reply